. .

Thore Andreassen Myklebust & Elen Serine f. Rasmusdatter

.

Thore

Thore ble født på Myklebust 30.01.1839-L15 (I følge gravminner hos "Slekt og Data" og gravstein ble han født 09.02.1839. Ser at denne datoen også er oppgitt i folketellinger mm). Under folketellingen i 1865 er Thore Andreassen 26 år og står oppført med yrket "Hjælper Moderen med Gaarden".

Folketellingen i 1875 er ikke tilgjengelig for Sola kommune.

1930.07.05 - Aftenbladet - Thore A. Myklebust d03.05.1930Under folketellingen i 1900 er navnet forandret til Tore Andreassen. Han er nå 61 år. Følgende personer står oppført som hjemmeværende: Anna (Sypige - Selvstendigt Erhverv) - 27 år, Andreas (Gaardsgut i Fars Hus) - 26 år, Tomine (Hjælper Forældrene) - 17 år, Rasmus - 11 år, Kristine - 9 år.

Under folketellingen 1910 står han oppført som 'Føderaadsmand'. Sønnen Andreas hadde overtatt garden.

Thore døde 04.07.1930-L28 91 år gammel av 'alderdomssvakhet'. Gravlagt 11.07.1930 på Tananger kirkegård i nærheten av barna Andreas og Marie.

Elen Serine

1913.11.28 - Aftenbladet - Ellen Serine født Kolnes - d1913.11.27Elen Serine Andreassen Myklebust (f. Rasmusdatter 04.09.1848-L58 - 27.11.1913-L07 - 65 år gammel (1)) var fra Sør-Kolnes, Gravlagt 04.12.1913-L09 Tananger kirkegård. Navnet på gravsteinen er Elen A. Myklebust.

Under folketellingen i 1865 er Elen 18 år og bor hjemme på Sør-Kolnes.
Folketellingen i 1875 er ikke tilgjengelig for Sola kommune.
Under folketellingen i 1900 er Elen 52 år og står oppført som "Gaarbr.-Kone på garden Myglebostad".

Elen og Tore Myklebust
Elen og Thore - giftet seg 19.04.1872-L8.

 

1: I følge Slekt og Data døde Elen 23.11.1913 og ble begravet 27.11.1913. Dette er feil - hun døde den 27.11. I Kirkeboka (linje 9) står det at hun døde av hjertefeil 27.11.1913 og ble begravet 04.12.1913. Dødsannonsen stod i Stavanger Aftenblad 28.11.1913

 

Barn

Anna Toresdatter Myklebust - f1873.03.09 - Foto- C. Körner ref 67180 Anna Thoresdatter Myklebust
1. - Anna Andrea f. (i følge kirkeboka) 02.03.1873-L26, (i følge gravsteinen) 09.03.1873 - d10.10.1956 - 83 år gammel. Gravlagt 13.10.1956 på Tananger Kirkegård. Det var fellesbegravelse for Anna og hennes søster Marie som døde tre dager før Anna.

Anna var 2. kona til Karolius etter at hans første kone Ragnhild døde 20. juli 1902.


2. - Andreas Theodor f. 20.12.1874-L1 - d. 70 år gammel 16.07.1946. Gravlagt 20.07.1946. Andreas var gift med Brita Vallem (08.02.1882 - 04.09.1959, gravlagt på Tananger Kirkegård) - hun var opprinnelig fra Årdal. Brita var jordmor. Andreas hadde gården på Myklebust før Erling overtok den i 1941. Gravlagt på Tananger Kirkegård ved siden av sin søster Marie og i nærheten av faren Thore.

S18 - Marie Myklebust - Foto- Henrichsen og Co, Stavanger IEE 1905


Marie Thoresdatter Myklebust

3. - Marie. I følge kirkeboka f. 13.06.1877-L39 / 05.06.1877-L32 - i følge kirkebok 1 - 13.06, kirkebok 2- 05.06 (12.06 er overstrøket), i følge DIS-registeret 12.06.1877. Hun døde 07.10.1956 og ble gravlagt 13.10.1957 - 79 år gammel. Hun var sydame og bodde delvis på Myklebust på gården til Erling og på Jåsund. Det var fellesbegravelse for Marie og Anna - Anna døde 3 dager etter Marie. Gravlagt ved siden av broren Andreas og i nærheten av faren.Brudgom- Ole-Helmik - Brud- Ingeborg Myklebust Foto- Hakon Johannessen, Stavanger Ole Helmik og Ingeborg
S23 - Ingeborg Myklebust - Foto- Henrichsen og Co, Stavanger - IEE 1905 Ingeborg Myklebust - bildet er tatt i eller etter 1905
4. - Ingeborg Marie. f. 14.07.1879-L42 - d. 25.05.1960 og  gravlagt 31.05.1960 - 80 år gammel. Ingeborg var gift med Ole Helmik Myklebust (f. 26.08.1879 - d. 24.02.1962).

Bildet av felles gravstein.
Ingebjørg Sigfrid f. 30.12.1909-L15 - d. 07.06.1996, gift med Thorvald Arvid Bråstad f. 19.08.1916 - d. 13.06.1984. Bildet av felles gravstein.
Olaf Andreas f. 12.03.1912-L13 - d. 06.02.1997. Bilde av felles gravstein. gift med Sofie f. Trevland 07.06.1915 - d.23.03.1983
I??
Ol. Haral.
Ellen Serine f. 24.01.1914-L15, gift med Paul Jensen
Tor f. 03.03.1916-L18 - d. 04.10.2001. Bildet av felles gravstein. Gift med Johanna f. Laugaland 27.07.1917 - d. 11.07.1991
Od.
Inge. Mari.
Jostei.
To. Ja.

5. - Ragnhild. f. 10.10.1881-L80 - d. 17.11.1895-L19 14 år gammel.

Tomine Myklebust (Gift Knudsen) - Foto- Henrichsen og Co, Stavanger IEE 1905 Tomine Myklebust - gift Knudsen

6. - Tomine Emilie. f. 25.12.1883-L6 - 19.12.1965 og gavlagt 23.12.1965 82 år gammel - Tananger Kirkegård. Giftet seg 19.04.1925-L05 med Ingolf Knudsen f. 05.06.1983 i Stavanger. Hun fikk selv ingen barn - men var stemor til Kåre Knudsen (f. 16.05.1922 - d. 17.07.2007). Olava, mora til Kåre, døde i barsel. Bildet av felles gravstein.

7. - Anna Kristina. f. 21.07.1886-L3 - d. 27.01.1889-L2 - 2 1/2 år gammel

8. - Rasmus Bertinus. f. 18.05.1889-L22 - d. 18.03.1969, 79 år gammel. Gift med Ida f. Leonhardsdatter. Var bedemann i Stavanger. Bildet av gravsteinen. Profile på www.geni.com

Bryllupsbilde - Rasmus og Ida Myklebust - Foto- Waldemar Eide, Stavanger
S18 - Rasmus Myklebust - Foto- B.Nordland, Stavanger
S27 - Rasmus Myklebust - Foto- Waldemar Eide, Stavanger
Rasmus Myklebust - Foto- Waldemar Eide, Stavanger
8.1: Sara Susanna f. 25.05.1916 - d. 1993 gift med Tønnes Anda
8.2: Thore Myklebust f. 1917 - d. 1993 - gift med Lillemor
8.3: Ellen f. 07.11.1919 - d. 1993 - gift med Guttorm Dirdal
8.4: Erling Peder f. 14.09.1921 - d. 2011
8.5: Leonard f. 16.09.1923 - d. 10.08.1986 - Gift med Synnøve
8.6: Ragnhild f. 02.11.1925. Gift Kristensen
8.7: Alfred Reidar Myklebust f. 06.11.1927 - d. 26.07.1993. Gift med Kristine f. 31.05.1931 - d. 25.09.2019. Kilde
8.8: Birger f. 16.03.1930 - d. 24.11.1954 - 24 år

 

1917ca - Kristine til høyre. Sendt Ragnhild til hennes 7års dag

Ukjent til venstre. Kristine til høyre. Bildet ble sendt Ragnhild til hennes 7 års dag  27.10.1917 - bildet antas derfor å være tatt ca 1917.

1932.05 - Bergens Tidende - Hans Andreas Hansen - far til Gerhard Hansen - d1932.05.07

1940-03-06 - Dodsannonse Tina Hansen

1922.01 - Bergens Tidende - Madga Hansen f. Jaasund d1922.01.20

9. - Ane Kristina. f. 01.05.1891-L14 - d. 07.07.1972, 81 år gammel. Gift 05.07.1925-L08 med enkemann Gerhard Johan Hansen f. 15.08.1896-L50 i Bergen - d. 02.02.1983 (under folketellinga 1910 er han oppført som Gerhard Martin og oppført fødselsdato er en måned feil, 15.07.1896). Kristine ble boende i Bergen resten av livet. Ser ut til at hun stort sett brukte navnet Kristine / Kristina.

Gerhard og Kristine er gravlagt i et familiegravsted på Solheim gravplass i Bergen. (Felt=E10 Familiegravsted, R=22, Gravnr=6.). Dette gravstedet ble, i følge Kirkevergen i Bergen, slettet i 2010 da de ikke hadde navn på fester.

Der ligger også:
3: Gerhards far havnebetjent Hans Andreas Hansen f. 10.01.1855 - d. 06.05.1932 (folketelling 1910)

4: Gerhards  mor Gjertine Hansine f. 15.09.1857-L129 (2023-02: link var feil - fjernet). I følge "Slekt og Data" / gravsteinen er hun  d. 06.03.1940. I "database over døde i Bergen" (2023-02 - linken virket ikke og ble fjernet) heter hun også Gjertine, også her er hun født 15.09.1857. I følge historisk befolkningsregister heter hun Tina - her er det info om dødsannonse i BT.   I følge folketelling 1910 var navnet Martine Hansine Hansen og f. 15.09.1857? I kommunal folketelling 1922 bodde hun i Nordre Klevesmug 17 - navnet var Martine Hansine Hansen. I valgmantallet for 1934 er hun enke og navnet er Gjertine Martine Hansen - samme bodsted.
I dødsannonsen til mannen er navnet Tina. Så her er det mange varianter - ser ut til at hun har brukt mange forskjellige navn.

 

 

5: Gerhards første kone Magda Hansen, f. Jaasund 04.07.1897-L00 d. 19.01.1922. Hun ble født på Jåsund i Tananger. Hun var datter til Maria Rasmusdatter og Jon Mandius Jåsund. (Maria var søster til Elen, Tores kone - Magda var derfor Ane Kristines søskenbarn.) Magda og Gerhard giftet seg 18.11.1917-L11. Hun døde 19.01.1922-L04. De bodde da i Nordre Klevesmug 7 (nå Kleivesmauget), samme plass som familien bodde under folketellingen i 1910. Magda fikk i følge hennes dødsannonse, datteren Gjertine / Gjerty.

6: Gjerty Moberg f. Hansen. I følge "Slekt og Data" var hun født 13.03.1913 og har der navnet Gjertz (dette er feil) og døde 10.02.1956. - I følge "database over døde i Bergen" (2023-02 - linken virket ikke og ble fjernet) heter hun Gjertine og Gjerty står i parentes. Kirkevergen i Bergen har bekreftet at Gjertine Moberg er født i 1918. De hadde ellers lite informasjon om henne. Hennes fødsel er verken funnet i kirkebøkene fra 1913 eller 1918.

7: Birgit Elisa Kristensen f. Hansen (Søster til Gerhard)

8: Axel Johan Kristensen

Oversikt over de som er gavlagt i familiegraven (kopiert fra det som en gang var WEBsiden www.disnorge.no - nå "Slekt og Data")

Solheim - Familiegravsted E10, R22 Gnr6


1996.12. - Bergens Tidende - Else-Karin Hansen d1996.12.10
9.1: Tor Gerhard f. 28.06.1926-L20 - de bodde da i Nordre Kleivesmauget 7. Han døde 04.02.1975 og er gravlagt på Møllendal gravsted i Bergen. Tor var gift med Else-Karin f. 19.02.1926, d. 10.12.1996.


9.1.1: To. Håko.

9.1.2: Kar.

10. - Laura Matilde f. 08.12.1893-L2 - d. 17.11.1894-L25 - 11 mnd

 

Tomine+Anna+Kristine+Marie - Fire døtre av Tore+Elen
Tomine, Anna, Ane Kristina og Marie - Bildet tatt i forbindelse med Annas 80 års dag - 09.03.1953

---------------------------------------------------------------