. .

Ragnhild Kristiansen (27.10.1910 - 24.12.1990 - 80 år)

 


Ragnhild

Ragnhild

Ragnhild Kristiansen ble født i 1910. Hun var enslig hele livet. Hun fikk gjort mye godt for mange.

Ragnhild bodde på Haugen til ca. 1960. Da kjøpte hun Havneveien 10, hvor hennes far tidligere hadde bodd. Dette huset eide hun til 1979, da hun solgte det til sin nevø Rolf Myrland. Hun fikk da selv en trygdeleilighet i Havnealleen i Tananger. Der bodde hun til sin død julaften 1990.

Ragnhild var aktiv kristen fra ungdommen av. Sammen med søsknene Ellen og Erling gikk hun i 1938 inn i Smiths venner.

Grønne fingre

I sin ungdom gikk Ragnhild på jordbruksskole. Hun hadde "grønne fingrer" og var interessert i alt som spirer og gror. Hun var også interessert i helsevirkningspanen av urter og planter, og gikk rundt og samlet planter av interesse. Brenneneslesuppe gjorde godt, for eksempel. Hun var også interessert i annen alternativ terapi. I sine senere år drev hun en del med fotsoneterapi.

Fiskematfabrikk - "fiskamaden"

Mest kjent ble nok Ragnhild fordi hun drev Tananger Fiskematfabrikk sammen med Rakel Sola. Den gangen var det mange fiskere i Tananger, og Nilsen drev fiskemottak. Så  det var nok lett å få tak i råstoff. Det var flere ansatte i fabrikken, både slektninger og andre. Fiskepudding, fiskeboller og fiskekaker ble solgt til butikker i distriktet. "Fiskemat fra Tananger" var et anerkjent produkt. Den gangen var vel dette den eneste industri-arbeidsplassen i Tananger. Fabrikken startet på Haugen, i en bunker som tyskerne bygde under krigen. Det var antakelig på slutten av 1940-tallet. Siden fikk fabrikken en egen bygning i Briggveien. Fabrikken var i drift til slutten av 1960-tallet. (For mer info les Atle Skarstens artikkel publisert på facebook.)


1964 - Tananger sentrum - sett fra sør - flyfoto - Fiskamaden - Fra Norsk Fly og Fyfoto - med markering
Fiskamaden lå ca 100m nord for Tananger indre havn.
Foto: Norsk Fly og Flyfoto - Kilde: Tor Erik Hansen - Facebook-gruppa "Tananger før i tiå"

 

Fiskematen - Fiskamaden - Reklame v2
Selv det beste produkt trenger litt reklame. Kilde: Tor Erik Hansen - Facebook-gruppa "Tananger før i tiå"

 

Ragnhild Kristiansen
Ragnhild - i Havnealeen 10 - med utsikt til Tananger havn

Ragnhild var, som nevnt, aktiv i Smiths venner. Blant annet oppholdt hun seg en periode på deres stevnested, Brunstad i Stokke i Vestfold. Før det sendte "Fiskamaden" store mengder fiskemat til dem som arbeidet på dugnad der.

Ragnhild var i en periode engasjert som hjemmehjelp i Sola kommune.

Ragnhild var flink med hendene. Hun vevde tepper, heklet puter og duker. Hun bakte ofte lefser eller laget noe annet godt som hun stakk til folk, særlig dem som ikke hadde så mye. Hun hadde et hjerte for mange, både i og utenfor slekta. Hennes egne krav var ytterst beskjedne, hun hadde mye å gi bort.

Hun døde julaften 1990. I dagene før ble hun plutselig syk, med store smerter. Vi slektninger ville få henne innlagt på sykehuset, men hun ville ikke forstyrre personalet i julen. Da hun omsider ble lagt inn, var det for sent. Hun døde av tarmslyng - noe som hadde vært enkelt å kurere hvis hun hadde kommet tidligere. Men som en av hennes nieser (Anny Westlund) sa: Tante Ragnhild var heldig. Hun slapp å gå langsomt til grunne, og hun slapp å bli pleiepasient.

Hun fikk være et overskuddsmenneske til det siste, slik hun hadde vært hele livet.

Skrevet av Odd Myrland, nevø, med innspill fra søsken.