. .

Ragnvald Kristiansen (14.09.1905-03.06.1929 - 23 år)

 

Ragnvald - ung gutt - 300x
Ragnvald

Ragnvald ble født 14. september 1905. Som sønn til en los, stod naturligvis sjøen og båter sentralt i familien, og Ragnvald ble tidlig interessert i sjømannsyrket.

Som 17-åring fikk han den første hyren på D/S Tempo. Det var en stykkgodsbåt på ca. 2000 tonn dw. eiet av Nilson og Mikkelsens Rederi Bergen, bygget i 1903. Den gikk på Europa, men hadde også lengre turer. I brev til søsteren Bertha forteller Ragnvald om frakt fra England, Belgia og Frankrike til Danmark og Norge. Lastene var fra jernbaneskinner til kull og koks. En måneds varighet hadde vanligvis disse turene.

Ragnvald fortalte også om en tur til Trondheim med koks, og videre til Glomfjord for å laste zink for Bristol i England. I Glomfjord fikk mannskapet landlov, og valgte å gå ut i marka for å hente blåbær og multer. Det var en fin avveksling. De satte stor pris på den klare og rene luften, og merket godt forskjellen fra det fuktige klimaet i England.

En annen tur startet fra Barry-dokk utenfor Cardiff i Sør-England. Den gikk med kull til Kap Verde-øyene utenfor Senegal i Vest-Afrika. I retur gikk de til Fekandi, en liten by på "Gullkysten", som denne kyststrekningen i Vest-Afrika blir kalt. Der lastet de mangan-kis for Sauda, og turen tok tre måneder. Skipet krysset senere Atlanteren og anløp Philadelphia på østkysten av USA og drog videre til Galveston, i nærheten av Houston i Mexicogolfen, hvor de lastet korn for Rotterdam. I et brev til Bertha fra Swansea i England 11. juni 1922 skriver Ragnvald bl.a.: "Jeg liger mig bare bra her om bord. I dag har vi banket rust og malt utenbords. Hertil  kom vi fra Antwerpen i Belgia. Du kan tro vi hadde meget moro i Antwerpen. Der  var "marknad" og meget at se. Vi så alle slags dyr, rovdyr, abekatter og meget annet."

Ragnvald var så ung da han reiste ut at han fremdeles vokste i både høyde og vidde. Pernille fortalte at da han kom hjem på besøk, hadde han forandret seg, blant annet fått krøllet hår. Småsøsknene hans hadde moro av å si at han hadde tatt permanent, men det var nok naturen som hadde grepet inn.

Ragnvald skriver i et brev den 22. oktober fra Middlesbrough, der skipet skulle i tørrdokk og få gjort forskjellige reparasjoner og malerarbeid: "Jeg har nå 100,- kroner i måneden. Jeg må få meg en ny dress, og har spart en del.  Jeg er blitt saa stor nu at det er ganske en tvang at ha den gamle dressen paa meg. Jeg  er 1,75 m lang, og du kjenner meg nok ikke igjen, om jeg kom til deg."

 

Ragnvald i marien Bertha og Ragnvald
Ragnvald som marinegast Bertha og Ragnvald

I desember 1924 mønstret Ragnvald av D/S Tempo og fikk ny hyre på D/S Skiensfjord. I første omgang ble han om bord bare frem til august 1925, da han gikk i land for å ta styrmannsskolen.  I hans sjømannsrulle er det notert: "2/6-1927 - Styrmands certifikat for dampskip § 6."  Han avtjente militærtjenesten i Marinen fra 4. oktober 1926 til 22. april 1927, og gikk igjen om bord i Skiensfjord.

D/S Skiensfjord var bygd i 1922, og tilhørte Den Norske Amerikalinje A/S. (DNA) Skipet var på 7714 tonn.dw., og hadde en toppfart på 11 knop. Det gikk en del i løsfart, men i storparten av tiden gikk skipet i trafikk fra Secondi og Takoradi, to små havnebyer i Ghana, med mangan-kis til smelteverket i Sauda. Det var turer som tok ca. 2 måneder. DNA var på denne tiden et godt og ekspansivt rederi, og bygde i 1957 et nytt skip, M/S Skiensfjord, men da med dieselmotor.  Oluf, nevøen til Ragnvald, seilte en tid som overstyrmann ombord.

Det var nok ikke lett for Anna og Karolius å la gutten gå til sjøs så ung. Brevene som Bertha fikk fra mora handlet mye om Ragnvald. Det var turene hans over Nordsjøen hun var spesielt bekymret for. I vinterhalvåret var det ofte sterk storm og uvær i dette området.

Slik skriver Anna til Bertha: "Du kan tro jeg er så engstelig, her er så stygt veir i sjøen ser jeg av avisene. I England  har det vist vert felt med julen. Du vet hvordan jeg er, det er ikke jildt at sitte og se paa en oprørt sjø, og vite der ute er di nat og dag. Det hadde vist vert bedre om jeg ikke havde hat sjøen saa i øiensyn."

 

 

Skiensfjord

LYNGENFJORD - søsterskipet til Skiensfjord

D/S Skiensfjord Lyngenfjord - søsterskipet til M/S Skiensfjord

 

 

Gruppebilde - Ragnvald nr 3 fra venstre Manskapet på DS SKIENSFJORD- Ragnvald nr 3 fra venstre
Mannskapet på D/S Skiensfjord
- Ragnvald nr 3 fra venstre

Kamerater fra Marinen - Ragnvald nr 3 fra venstre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnvald var en flittig brevskriver, men likevel følte mora det ble for lenge å vente. Når det hadde vært uvær, skrev hun flere ganger til Bertha for å be Oscar gå på havnekontoret og spørre etter SKIENSFJORD.

Ragnvald var tydeligvis en dyktig og pålitelig sjømann. Han mønstret på D/S Tempo som dekksgutt, og bare etter tre måneder ble han lettmatros.  På Skiensfjord tok det bare to år før han ble båtsmann og arbeidsleder om bord. Ragnvald forstod tidlig at han måtte skaffe seg utdannelse for å få et godt yrke. På den tiden var det vanlig å kombinere funksjonen styrmann og telegrafist, og det var derfor vanskelig å få hyre som styrmann uten samtidig å ha sertifikat som telegrafist. Av den grunn gikk han i land i 1928 og begynte på telegrafistskolen i Kristiansand. Han fikk bo hos søsteren, Bertha, til han fikk hybel i byen.

En av elevene på skolen hadde tuberkulose og hele syv av elevene i klassen ble smittet. Ragnvald var en av dem. På den tiden, før antibiotika medisinene var kommet, var dette en fryktet sykdom som sjelden kunne helbredes. Ragnvald fikk aldri gjennomført eksamen, og døde 3. juni 1929 bare 24 år gammel og ble begravet ved Tananger gamle kirke.

 

Doedsannonse - Ragnvald Gravsted - Ragnvald

Ragnvald døde 3. juni 1924 og ble
begravet på Tananger kirkegård