. .

Forliset i Nordsjøen

Forliset i Nordsjøen i juni 1933 ble omtalt i avisene. Her er kopi av 2 artikler som ble publisert i denne forbindelsen.

1933.06.15 - Stavanger Aftenblad - To og et havlt døgn på en flåte i Nordsjøen
Artikkel i Stavanger Aftenblad 15. juni 1933
1933.06.15 - Stavangeren - Reketråler fra Tanager sunket utenfor Egersund
Artikkel i Stavangeren 14. juni 1933