. .

Huset i Losbyen - Tananger

Oscar og Berta kjøpte et forholdsvis stort område i Losbyen av Bertas onkel (Hans Karlsen). På dette området bygde de hus i 1931 etter at de hadde flyttet til Tananger i forbindelse med at Oscar ble los der. Siden overtok sønnen Kristian eiendommen. Nå er huset revet.

Bertha sitt hus i Tananger

 

Kart - Losbyen
Eiendommen Bertha og Oscar kjøpte i Tananger er Losbåtvegen 5 og 3.

 

Losbåtvegen 3, hvor Ragnvald bodde, var opprinnelig en del av eiendommen Bertha og Oscar kjøpte av onkel Hans (Karlsen).  3b og 3c, hvor Oddvar og Stig-Magne bor, ble siden kjøpt av enken etter los Rasmus Roth. Han var i mange år los på samme skøyta som Oscar.