. .

Klippe, du som brast for meg

Denne salmen valgt både Karolius og Bertha som en del av det som skulle synges i deres begravelse

1. Klippe, du som brast for meg,
la meg gjemme meg i deg!
La det vann og blod som går
fra din sides åpne sår,
bli for meg en helseflod
som gjør sjelen ren og god! 
2. Med min egen møye jeg
ei din lov oppfyller, nei!
Ble min iver aldri matt,
gråt jeg både dag og natt,
syndens flekker er dog der,
kun i deg min frelse er.
3. Intet godt jeg bringer deg,
til ditt kors jeg klynger meg,
naken jeg om kleder ber,
hjelpeløs til nåden ser.
Uren flyr jeg til ditt bod,
rens meg, Frelser i din flod!
4. Ved hvert flyktig åndedrag
og i dødens favnetak,
når til ukjent land jeg går,
og jeg for din domstol står,
klippe, du som brast for meg,
la meg gjemme meg i deg!

Augustus Montaque Toplady 1775, 1776. Betty Ehrenborg Posse 1856. Til norsk 1868. Rev. 1953.