. .

Orkanen - 1969.

22. september 1969 opplevde vi den sterkeste orkanen på lenge. Vinden var utrolig kraftig og løa og kjerrehuset på Myklebust tålte ikke påkjenningen. 22. september føk østre og halve vestre del av løetaket og kjerrehuset ble knust. Et par dager etterpå kom det en ny kraftig vind og da føk resten av løetaket.

Taket føk som en stor platting og da den landet nede på jordet ble den kjørt ca 1/2 meter ned i bakken.

Vi mange gode naboer som hjalp med materiell og arbeidsinnsats. Før vinteren kom var løa utbedret.

 

1969.09 - Orkan I - Løa sett fra sør

1969.09 - Orkan I - Løa sett fra Øst - deler av taket på plass

Løa sett fra sør - etter første orkan. Deler av løetaket er intakt. Løa sett fra øst
1969.09 - Orkan I - Løa sett fra vest - deler av taket på plass 1969.09 - Orkan I - opprydning - kjerrehuset - a
Løa sett fra sørvest Fra nord. Løa og kjerrehuset. Opprydning etter første orkan.
1969.09 - Orkan II - Løa sett fra vest - hele taket borte 1969.09 - Orkane I - Løetaket havnet nede på jordet
Fra nordvest: Løa etter andre gang vindens krefter har gjort sitt - nå er hele taket borte. Opprydningsarbeide

 

 

1969.09 - Orkan I - God hjelp av Hans og Peder
Vi fikk god hjelp av naboer - her er det Hans og Peder Myklebust som er i sving med å bygge opp igjen løa.