. .

Hendelser

Her har vi listet noen sentrale hendelser i Erlings liv.

07.01.1909 Erling ble født - familien bodde da i Havnevegen 10, Tananger
1911 Familien flytter inn i det nye huset på Haugen.
1. verdenskrig starter - selv om Norge ikke var med i krigen og det ikke direkte påvirket Erlings liv var det nok en hendelse som påvirket oppvekstvilkårene i Norge.
Begynner på Tananger skole.
Skolegangen avsluttes etter 7 år.
våren 1926 Tar et halvt års vårkurs på Solborg Folkehøyskole.
Kjøper tomt i Losbyen av onkel Hans (Karlsen) og bygger hus der
10.05.1933 Faren, Karolius dør. Erling er 24 år.
22.03.1937 Blir valgt inn som styremedlem i Tananger bilselskap
07.1939 Deltar for første gang på et stevne blant "Smiths venner". Etter dette ble det hans åndelige hjem.
09.04.1940 Tyskerne okkuperer Norge.
1941 Overtar gården på Myklebust etter hans morbror Andreas Myklebust.
12.06.1943 Gifter seg med Olaug [Marie] f. Myrland.
høsten 1944 Tyskerne har tidligere tatt huset på "Haugen". Mora Anna og søstera Ragnhild flytter opp til Myklebust og blir boende der til krigen er slutt.
09.12.1944 Valbo.. født - tante Brita (kona til Andreas) var jordmor.
15.12.1945 A.. [Karolius] født. Alf ble oppkalt etter sin onkel som døde 4 år tidligere da båten han var på ble bombet.
25.05.1947 Karl.. født - tante Brita (kona til Andreas) var jordmor.
12.11.1948 Ein.. født
02.02.1950 Reid.. født
28.09.1951 Hel.. født
07.11.1952 An.. født
09.02.1954 Å.. født
26.04.1955 Øyvi.. født
13.10.1956 Anna - Erlings mor dør
21.11.1956 Ol.. født
1957 Melkemaskin installeres i fjøset
25.06.1958 Hara.. født
okt 1969 Orkan - taket på løa blåser av + kjerrehuset knuses
1971 Den første traktoren kjøpes på gården
30.05.1974 Erling dør av hjerteinfarkt - 65 år gammel.