. .

Skald

Erling var nok ikke en stor dikter, men han skrev sanger til private anledninger. Han har også diktet en sang basert på Salme 46 i Bibelen.

 

Gud er vår tilflukt her på jord

Mel: Hva kan oss komme til for nød

 

1. Gud er vår tilflukt her på jord.
Han styrke kan den svak.
I trengsler funnet såre stor,
Hans hjelp vi da får smake.
Vi derfor vandrer uten frykt.
Om her er meget ondt og stygt,
og jorden den omskiftes.
2. Guds bolig er en hellig stad
som evig ikke rokkes.
På jord blir trengsler, mange slag,
når synden den skal straffes.
Men Jakobs Gud, vår faste borg,
er med oss i all nød og sorg.
Han kan oss sikkert verne.
3. Se ødeleggelsen blir stor,
i Herrens nidkjærs iver.
Nu slutt blir krigene på jord.
Han buen sønder bryter.
Hold opp og kjenn at jeg er Gud.
Opphøyet i min makt og skrud,
blant folkene på jor­den.

 

 

Noter:

Noter - Gud er vår tilflukt her på jord