. .

Karolius i Tananger

Havnevegen 10

Da Karolius flyttet til Tanananger, flyttet han inn i det som nå er Havnevegen 10. Denne eiendommen fikk han trolig kjøpt av sin første svigerfar som eide eiendommen rett ved siden av (1). På bildet nedenfor som er fra 1952, er huset markert. Her ser vi også "Haugen" (Havnevegen 16) som Karolius kjøpte i 1910 og hvor han fikk bygde sitt eget hus (1). Huset ble påbygd og modernisert i 1947 (2). Etter at Anna døde i 1956, fortsatte Ragnhild å bo i huset.  I 1958 overtok Kristian Haugen. Siden ble eiendommen delt og i 1982 bygde Kristians tredj eldste sønn eget hus på norde del av tomta. Det gamle huset eies i dag av Kristian sin yngste sønn. Høsten 2019 bygget de tre andre sønnene hvert sitt hus på tomta.

Etter at Karolius flyttet til Haugen, ble Havnevegen 10 brukt som postkontor og kontor for Håland sparebank.  Ca. 1960 kom eiendommen igjen i familiens eie da dattera Ragnhild kjøpte huset. Ca. 1982 kjøpte Ellens yngste sønn huset av sin tante. I 1994 ble det igjen solgt ut av familien.

Karolius - Eiendommer i Tananger - bildet er fra 1952
Tananger 1952 - bildet viser Bedehuset, Havnevegen 10 hvor Karolius bodde de første årene han var i Tananger og Haugen som han siden kjøpte og hvor han bygde sitt eget hus. Bildet er tatt fra sørvest.

Det første bedehuset i Tananger

Tomten i Havnevegen 10 var såpass stor at Karolius kunne skille ut nordvestre del av tomta og her ble Tanangers første bedehus bygd. Dette var i bruk som bedehus til ca 1980 da det nye bedehuset ved siden av Tananger kirke stod ferdig. Etter dette har huset blitt brukt av speiderne i Tananger.

Haugen - krigen

Haugen lå strategisk til oppe på høyden. Den gode utsikten var noe tyskerne satte pris på og huset ble tatt av tyskerne. Huset måtte evakuseres og de flyttet inn i nabohuset. Høsten 1944 flyttet Anna og Ragnhild opp til Erlings gård på Myklebust.

Mens tyskerne hadde eiendommen bygde de en bunker hvor Ragnhild på 1950-tallet, sammen med Rakel Sola, startet en fiskematfabrikk.

 

1. I følge Oluf Olsen ble huset bygget av Andreas Revheim (samtale 20.11.2010)
2. I henhold til artikkel i Medlemsbladet for Salten Slektshistorielag - Fra Gildeskal til Tananger - Artikkel om Karolius.

 

Huset ble bygd av Andreas Revheim