. .

Hendelser

 

04. mar 1869 Karolius Martinus ble født på gården Mårnes som ligger på Sandhornøy i Gildeskål kommune, ca 20 km sørvest for Bodø.
april 1880 Distrikslegen i Gildeskål rapporterte til "Pleiestiftelsen i Bergen" at Hartvik, Karolius sin eldste bror, er spedalsk.
1886 Reiste på Lofotfiske. På veien hjem reiste han til Bodø og mønstret på en båt som gikk i utenriksfart.
27. jun 1889 Var forlover da broren Markus giftet seg (Linje 4)
01. jan 1891 Folketellingen i 01. jan 1891 - Karolius bor hjemme hos foreldrene. Yrket oppgis til Fisker.
24. apr 1891
Mønstret på skipet "Adelphia" - gikk fra Bergen til Narva (3. største by i Estland).
27. okt 1891 Etter 6 måneder + 2 dager - Mønstret av "Adelphia" i Bergen.
25. mar 1892
Skonnertbrig - Imsland - Kilde SMM

Mønstret på skipet "Imsland" som gikk fra Stavanger til Rotterdam. Ble på dette skipet i 24m + 19d. Mønstret av dette skipet 13. apr 1894 i Rio Janeiro.
"Imsland" var en av de mange stavangerske skonnert-brigger med jagteskrog. Den ble bygd på Imsland i Vindafjord av Torjus Imsland, ankom i mars 1875 til Stavanger. Den ble målt til 117,5 comm.l. Ca 3 mnd etter at Karolius mønstret av skipet strandet det den 27. juni 1894 ved Nassau i Vestindien og blev vrak.

For mer info - se "Stavanger sjøfarts historie - seilskibene og seilskibsfarten i aarene fra 1600 til 1922" side 371.

04. mai 1894
Freda
Mønstret på skipet "Ferda" i Rio Janeiro med rettning Europa. Etter 6m+19d mønstret han av i Stavanger 22. nov 1894.
4. mars 1895 Broren Michal ankommer Bergen og legges inn på Pleiestiftelsens hjem for lepers (spedalske)
Tok styrmannsskolen i Stavanger.
19. aug 1897

Sjømannsrullene overført fra Bodø til Stavanger krets

Fikk skippersertifikat

04. sep 1897 Mønstret på skipet "Trafik" - fra Stavanger til Færøyene. Mønstret av 09.11.1897. Antar dette er skipet som Ambjørn O. Birkeland bygde i 1879. Kopi av sjømannsrullen fra Stavanger.
11. des 1897 Giftet seg (28 år gammel) med Ragnhild Asbjørnsen - linje 16.
22. okt 1898 Kristian ble født (døde i 1914).
1. mai 1899 Fikk "Patent for Lods No 10 af Tananger Lodsoldermandskab". Overtok stillingen som los etter sin svigerfar Karl Asbjørnsen.
18. des 1899 Broren Michal døde 34 år gammel av spedalskhet i Bergen.
21. jun 1900 Søstera Caroline døde 37 år gammel.
24. sep 1900 Svigerfaren Karl Asbjørnsen døde 62 år gammel.
20. aug 1900 Berta ble født.
10. jun 1902 Karl ble født.
20. juli 1902 Ragnhild, Karolius sin første kone, døde (L08).
12. sep 1903 Giftet seg med Anna Andrea Moglebust - linje 10.
23-24. nov 1903 Sammen med andre loser og beboere på Kolnes reddet han forliste fra S/S Victoria som i uværet gikk på Svartaskjæret ved Kolnesholmane.
09. mar 1904 Toralf ble født.
14. sep 1905 Ragnvald ble født.
09.jun 1907 Pernille ble født.
07. jan 1909 Erling ble født.
02. mar 1909 Faren - Kristian Hansen døde - 82 år.
27. okt 1910 Ragnhild ble født.
04. jan 1911 Moren - Pernille Nielsdatter døde - 82 år.
18. feb 1912 Alf ble født.
30. nov 1913 Ellen ble født.
02. mar 1914 Broren Markus døde 55 år gammel.
02. nov 1914 Kristian - eldste sønnen dør
17. juli 1915 Kristian ble født.
14. sep 1917 Sammen med sin svoger Hans Karlsen (10.10.1874 - 28.08.1933) reddet han 4 personer som hadde forlist.
21. feb 1918 Mottok heder, medalje og kr. 500 fra "Carnegies Heltefond for Norge" for redningsdåden utført 14. sep 1917.
26. apr 1918 Marcus født. Han døde bare noen uker senere.
22. des 1918 Broren Hartvig døde 62 år gammel.
28. nov 1924 Velges inn i skolestyret i Haaland.
05.07.1925 Var forlover da svigerinnen Ane Kristine Myklebust giftet seg med Gerhard Johan Hansen (L08)
1926 Losskøyta Karolius brukte fikk motor.
1929 Karolius ble pensjonist. Svigersønnen Oscar Olsen overtok som los i Tananger.
14. mar 1932 Gjennvelges i styret i AS Tananger bilselskap.
10. mai 1933 Karolius døde 64 år gammel og gravlegges 15. mai på Tananger kirkegård. Etter Karolius sitt ønske står kun teksten "En synder frelst av naade" på gravsteinen.