. .

Gravsteder

Mange i familien er gravlagt på Tanager kirkegård. Her følger en liten oversikt over hvor du finner gravsteder for Karolius med ektefeller inklusiv barn (og noen andre i slekta) som er gravlagt her.

Tananger kirkegård - Gravsteder

# Navn Beskrivelse Gravnr Fester(1)
01 Thore Anderssen Myklebust Far til Anna, Karolius' andre kone 03.C.09.029 Harald Myklebust
02 Elen Serine Myklebust Mor til Anna, Karolius' andre kone 03.C.03.014 Harald Myklebust
03 Marie Myklebust Søster til Anna, Karolius' andre kone 03.C.08.030 Valborg Log
04 Andreas Thoresen Myklebust Bror til Anna, Karolius' andre kone 03.C.08.029 Harald Myklebust
05 Kristian Kristiansen Karolius og Ragnhild's eldste sønn - han døde 16 år gammel i 1914 03.C.03.011 Harald Myklebust
06 Ragnvald Kristiansen Karolius og Anna's sønn. Døde i 1929 - 23 år gammel
Harald Myklebust
07 Ragnhild Kristiansen Karolius' første kone. Hun er gravlagt i samme grav som foreldrene (Karl Asbjørnsen f. 09-06-1838 - d. 24-09-1900 og Bertha Gurine Asbjørnsen f. 29-03-1833 - d. 16-03-1925) 03.C1.07.008 Harald Myklebust
08 Anna Andrea Kristiansen Karolius' andre kone 03.C.08.003 Harald Myklebust
09 Ragnhild Kristiansen Karolius og Anna's datter 03.J.03.022 ??
10 Karolius WEBstedets hovedperson 03.C.09.014 Harald Myklebust
11 Alf Karolius Kristiansen Karolius og Anna's sønn 03.C.08.012 Harald Myklebust
12 Erling og Olaug Kristiansen Karolius og Anna's sønn Erling og ektefelle Olaug 03.B.04.022
03.B.04.023
Harald Myklebust
13 Hans Karlsen Bror til Ragnhild, Karolius' første kone. 03.C.09.011 Harald Myklebust
14 Kristian og Ingrid Kristiansen Karolius og Anna's sønn
15 Brita Myklebust
Kona til Andreas Thoresen Myklebust, Anna's bror. 03.B.02.006 Ukjent - antas å være en slektning av Brita

1) Oversikt over hvem som hos kirkevergen står oppført som fester (kontaktperson for gravstedet).

Det er også mulig å finne mer informasjon på sidene til Data og Slekt, Norge og oversikten til Sola kirkelige fellesråd

Karolius' gravstein

Gravsteinen til Karolius er spesiell, i og med at det verken står navn eller datoer på den. Den eneste teksten som står på steinen er "En synder frelst av naade".

Steinen er stor og ligger horisontal. Etter mange år var teksten neste umulig å lese, samt steinen var sunket ned i jorda. Det ble derfor på "Rottsamlingen" (barnebarna til Karolius var på søskenbarntreff der) 31.05.2008 bestemt at teksten skulle fornyes og steinen løftes opp. Her er det gjort en fin innsats og nå framstår den som ny.

Karolius - Gravstein - II - 650x
Gravstein før den ble restaurert høsten 2008.

 

 

Karolius - Gravstein ny - 600x
Gravsteinen etter at skriften er fornyet og steinen hevet.Sommeren 2021 hadde gravstenen igjen sunket en del og skriften var blitt nesten uleseslig.  Vi fikk da hevet steinen og frisket opp malingen på teksten.

Karolius - Gravstein2021 - for maling Karolius - Gravstein2021 - etter maling