. .

Victoriaforliset

Victoria var et 550 tonn stort dampskip som natten mellom 23. og 24. november 1903 forliste ved Kolnesholmene. I forbindelse med 100-års markeringen av forliset, ble det omtalt i  Dagbladet. Atle Skarsten har publisert en artikkel om forliset på facebook.

I boka "Skipsforlis rundt Jæren" av Eirik Brakkevig står denne artikkelen om Victoria-forliset.

Nedenfor følger supplerende informasjon og noen bilder fra minnestunden som ble arrangert i forbindelse med 100 års markeringen etter forliset.

Losrapporten etter forliset

Etter forliset skrev Karolius, los Johan Rott og Hans Karlsen denne rapporten.

Redningsmennene

1903 - Redningmennene - Victoriaforliset
Kilde: Atle Skarsten

Bak fra venstre: Enok S. Kolnes, Peder J. Kolnes, Johan J. Kolnes(1), Teodor M. Kolnes, Kristian N. Tjora, Anders O. Kolnes og Ole T. Kolnes
(1) På facebooksiden "Tananger før i tiå" har Marit Vigdel oppgitt at dette er feil - navnet skal være Johan Clausen
Foran fra venstre: Salomon R. Kolnes, los John Roth, Hans Karolius Hansen Kolnes, los Karolius Kristiansen og Tobias Hamre

 

Avisutklipp

Stavanger Aftenblad hadde flere artikler om Victoria-forliset.

1903.11.24 - Victoria strandet ved Kolnæs
1903.11.25 - Victorias stranding
1903.11.26 - Etter strandingen - nok et lig ilanddrevet
1903.11.27 - Victorias stranding - Sjøforklaringen

Det ble i desember 1903 arrangert auksjon av vrakgods fra havaristen

1903.12.19 - Haveriauksjon
Annonse for auksjon av vrakgodset fra Victoria - stod i Stavanger Aftenblad lørdag 19. desember 1903.

 

100 års markering etter forliset

November 2003 ble det arrangert 100 års minnemarkering for Victoriaforliset. I denne anledning ble det satt opp en minnestatue på Kolnes. Foto: Atle Skarsten

 

Victoria-Kranspålegging av etterkommer av kapteinen
Etterkommer etter kapteinen legger ned krans
på sjøen der forliset skjedde.

Victoria-Tore holder pokalen som Karolius fikk - cropped


Tore ved Kolnesholmene der forliset skjedde - holder pokalen Karolius fikk for redningsdåden.

 

Steinen avdukes av sjomannspresten
Minnesteinen som står på Kolnes avdukes av sjømannspresten - dagens losbåt som deltok i minnemarkeringen, sees i bakgrunnen.