. .

Dødsannonse og minneord

 

 

Etter at Karolius døde 10. mai 1933, stod  døds-annonsen til høyre i Stavanger Aftenblad.

Karolius - dødsannonsen

 

 

Minst to minneord ble skrevet. Minneordet til høyre stod i Stavanger Aftenblad 12. mai 1933.

Karolius - minneord I - 250x

Karolius - minneord II

Fhv. los C. Christiansen

Tananger, er avgått ved døden efter lengre tids sykdom. Han var født i Nordland i 1869, og fór i flere år tilsjøs, bl.a. som styrmann med stavangerskuter. I mai 1899 blev han ansatt som los i Stavanger losoldermannskap, med stasjon i Tananger. Han gikk av sommeren 1929, i henhold til aldersgrenseloven.

Los Carolius Christiansen var en dyktig fagmann som alltid har skjøttet sitt arbeid med stor påpasselighet. I det offentlige liv har han vært lite med. Han var medlem av skolestyret i flere år. Hans religiøse innstilling bragte ham frem i første rekke til arbeid for religiøse opgaver i Tananger, i en årrekke var han således formann i styret for bedehuset derute.

Personlig var avdøde en behagelig og vennesel mann, som vil savnes av mange.

Han var gift to ganger, første gang med Ragnhild Asbjørnsen, siden med Anna Myklebust, som overlever ham. Has har hatt 10 barn, de 8 overlever ham.


Los Karolius Kristiansen

In memoriam

Så er reisen din slutt. Bestemmelsesstedet nådd. Skipperen over alle skippere har latt ditt livsanker falle. Livets ufravikelige lov er skjedd fyldest også for dig. Vi som lærte dig å kjenne som den gentleman du var, står så uforstående overfor dette faktum at du nu ikke er lenger blandt oss. Men vi vet også, at du som selv var los, en gang tok los ombord i din livvskute, og at du som har loset så mange lykkelig i havn i din tid, nu selv er loset inn.

Takk da, Karolius, for hvad du var for oss som kjente dig. Takk for gode råd og hjelpende hånd i vanskelige situasjoner. Du var en pryd for din stand som los. Det kan kanskje med større grunn sies om dig som menneske - som kristen.

Minnet om dig vil leve lenge blandt oss.

K. T.